1. Espera
  (12)
 2. Anna
  (15)
 3. Nostos
  (6)
 4. Barbera
  (3)
 5. Kastro
  (4)
 6. Mia
  (2)
 7. Pasiphae
  (1)
 8. Plakias Sunset Villa
  (1)
 9. Azalea
  (3)
 10. Aspalathos
  (3)
 11. Ellis Plakias
  (1)
 12. Liodosifis
  (1)
 13. Stone and Green
  (3)
 14. Katifes
  (2)
 15. Dreamcatcher
  (15)
show me more villas